DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

 
Standard FCI Zkratka   Český název Originální název
206 JCH   Japan-chin Chin
 
 

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)
F.C.I.-Standard č. 206 / 20.04.1998 / GB

JAPAN-CHIN (Chin)
 
ZEMĚ PŮVODU: Japonsko
DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 1987
 
POUŽITÍ: společenský pes
 
ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 9           společenská plemena
                                  Sekce 8              japan-chin a pekinéz
                                    Bez zkoušky z výkonu.
 
KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: Na základě starých dokumentů se předpokládá, že předkové japan-china byli v roce 732 dovezeni k japonskému dvoru jako dar od vládců Koreje (v období dynastie Silla (377-935)). V průběhu následujících 100 let bylo do Japonska zřejmě dovezeno mnoho dalších japan-chinů. Historické záznamy také ukazují, že poslové vysílaní do Číny (za vlády dynastie Tung (618-910)) a Severní Koreje (za vlády dynastie Po H´ai (698-926) přiváželi zpět psíky tohoto plemene. Během vlády šóguna Cunajoši Tokugawy (1680-1709) bylo plemeno chováno jako palácový psík v paláci v Edu.
V roce 1613 britský kapitán Searles přivezl japan-china do Anglie a v roce 1853 jich několik přivezl do USA kapitán Perry, a z nich byli dva darováni anglické královně Viktorii.
Od roku 1868 byl japan-chin oblíben jako domácí psíček dámami z vyšších tříd, a v současné době je velmi rozšířen jako společenské plemeno.
 
CELKOVÝ VZHLED: malý pes se širokým obličejem, pokrytým bohatou srstí, s elegantním a půvabným tělem.
 
DŮLEŽITÉ POMĚRY: délka těla je rovna výšce v kohoutku. Tělo feny je o něco málo delší.
 
POVAHA / TEMPERAMENT: chytrý, vlídný a milý.
 
HLAVA:
 
MOZKOVNA:
Lebka: široká a kulatá.
Stop: hluboký a výrazný.
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nos: nosní můstek je velmi krátký a široký, nosní houba je v úrovni očí; barva nosní houby je černá nebo tmavě masová, podle barvy znaků.
Čelisti/Zuby: bílé a silné zuby, žádoucí je klešťový skus, přípustný je dále nůžkový skus nebo předkus.
Oči: velké, kulaté, posazené daleko od sebe, černé a zářivé.
Uši: dlouhé, trojúhelníkovité, zavěšené, pokryté dlouhou srstí, široce nasazené.
 
KRK: poměrně krátký, vysoko nesený.
 
TRUP:
Hřbet: krátký a rovný.
Bedra: široká a mírně klenutá.
Hrudník: středně široký a hluboký, se středně klenutými žebry.
Břicho: dobře vtažené.
 
OCAS: pokrytý krásnou bohatou dlouhou srstí, nesený zdvižený nad hřbetem.
 
KONČETINY:
 
HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny rovné, s jemnou kostrou; zadní strana hrudních končetin pod lokty osrstěná delší srstí.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: pánevní končetiny přiměřeně zaúhlené, zadní strana stehen pokrytá delší srstí.
 
TLAPKY: malé zaječí tlapky, žádoucí je pokrytí chomáčky srsti.
 
POHYB: elegantní, lehký a hrdý.
 
OSRSTĚNÍ:
 
SRST: hedvábná, rovná a dlouhá. Celé tělo s výjimkou obličeje je pokryto bohatou srstí. Uši, krk, stehna a ocas jsou pokryty bohatou delší srstí.
 
BARVA: bílá s černými nebo červenými znaky. Žádoucí je rovnoměrné rozložení znaků od okolí očí, přes uši, a po celém těle. Zvláště žádoucí je bílý široký znak od tlamy k vrchu lebky.
 
VÝŠKA:
Výška v kohoutku:  Psi přibližně 25 cm.
                          Feny jsou o něco málo menší než psi.
 
VADY: jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
-         nosní houba: jakákoliv jiná barva než černá u bílých psů s černými znaky.
-         podkus, zkřížený skus.
-         čistě bílá srst bez znaků; jen jediný znak na obličeji.
-         přílišná plachost.
 
Pozn.: Psi (samci) musím mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.

převzato z
www.cmku.cz
 
FCI-Standard N° 206   / 20.04.1998 / GB
JAPANESE CHIN
(Chin)
 
ORIGIN : Japan.
 
DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID STANDARD : 1987.
 
UTILIZATION : Companion dog.
 
CLASSIFICATION F.C.I. :     Group   9     Companion and Toy Dogs.
                                        Section 8     Japan Chin and Pekingese.
                                        Without working trial.
 
BRIEF HISTORICAL SUMMARY : According to ancient documents it is assumed that the ancestors of the Chin were presented as a gift from the rulers of Korea (during the Silla Dynasty age 377-935) to the Japanese court in 732. For a successive 100 years, there appears to have been a large number of Chins coming into Japan. Historical records also indicate that envoys sent to China (during the Tung Dynasty age 618-910) and North Korea (during the Po H’ai Dynasty age 698-926) brought back dogs of this breed directly. During the reign of the Shogunate Tsunayoshi Tokugawa (1680-1709) the breed was raised as an indoor toy dog in the Castle of Edo.
In 1613 a Britisher, Captain Searles, brought a Chin to England and in 1853 Commodore Perry from the U.S. brought several to the U.S. of which two were presented to Queen Victoria of England.
Since 1868, the Chin has been favored as a lapdog by ladies of the upper classes, and currently is being widely spread as a companion dog.
 
GENERAL APPEARANCE : Small sized dog with broad face, covered with profuse coat, with elegant and graceful figure.
 
IMPORTANT PROPORTIONS : The ratio of height at withers to length of the body is equal. The body of bitches slightly longer.
 
BEHAVIOUR / TEMPERAMENT : Clever, mild and lovely.
 
HEAD
 
CRANIAL REGION :
Skull : Broad and rounded.
Stop : Deep and indented.
 
FACIAL REGION :
Nose : Nasal bridge very short and wide, the nose on a straight line with the eyes; the nose colour black or deep flesh colour, according to dog’s markings.
Jaws/Teeth : Teeth white and strong; level bite desirable, but scissor bite or undershot mouth permitted.
Eyes : Large, round, set wide apart and lustrous black in colour.
Ears : Long, triangular, hanging, covered with long hair; set wide apart.
 
NECK : Rather short, and held high.
 
BODY :
Back : Short and straight.
Loin : Broad and slightly round.
Chest : Moderately broad and deep, with ribs moderately sprung.
Belly : Well drawn up.
 
TAIL : Covered with beautiful, profuse and long hair, being carried up over back.
 
LIMBS
 
FOREQUARTERS : Forearms straight, fine boned; backside of forearms below the elbows feathered.
 
HINDQUARTERS : Hindlegs moderately angulated, rear of the rump covered with feather.
 
FEET : Small and hare-shaped, covered with tufts desirable.
 
GAIT / MOVEMENT : Elegant, light and proud.
 
COAT
 
HAIR : Silky, straight and long. Whole body except face covered with profuse hair. The ears, neck, thighs and tail have profuse feather.
 
COLOUR : White with markings of black or red. Markings symmetrically distributed from around eyes over ears as on whole body desirable. Especially white and wide blaze from muzzle to crown desirable.
 
SIZE  : Height at withers :        Dogs approximately 25 cm.
                                            Bitches slightly smaller than dogs.
 
FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.
·       Nose : Any colour other than black for white dogs with black markings.
·       Overshot mouth, wry underjaw.
·       Solid white coat with no markings; single marking on face.
·       Shyness.
 
Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.
 
N.B. : Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
 

převzato z www.fci.be